Najčastejšie otázky
    1. Neprechádza mi platba kartou
   

Najčastejším dôvodom neúspešnej platby je konfigurácia karty bankou. Nie každá karta je pri vydaní povolená pre internetové platby (pozor, nie je to internetbanking). Zmenu Vám vedia urobiť na počkanie v banke, ktorá kartu vydala. Ďalšie dôvody sú chybne opísané údaje z karty, expirovaná karta, nedostatok prostriedkov na účte...

    2. Nejde mi nahrať príloha ku psovi - doklad
   

Pravdepodobne sa snažíte nahrať súbor väčší ako 3 MB. Ideálne nahrávajte scany dokumentov, tie sú vždy čitateľné a menšie ako fotka z mobilu.

    3. Moje plemeno sa nenachádza v zozname plemien
   

Pokiaľ ste nenašli plemeno v úplnom znení v slovenčine (niekedy neexistuje slovenský ekvivalent), hľadajte verziu názvu plemena v originálnom názve podľa preukazu o pôvode psa. Ak ste ani tak nenašli Vami hľadané plemeno, kontaktujte nás.

    4. Nie je možné použiť Poukaz SKJ
   

Najčastejšou chybou pri vypisovaní nie sú kompletné údaje opísané z kupónu. Pri vypisovaní čísla plemennej knihy použite aj skratku plemennej knihy SPKP alebo SÚCHNO. Bez tejto identity poukaz nebude akceptovaný.  Ak číslo kupónu chýba, použite číslo zápisu, ale bez písmen. Kupóny sú kontrolované, pokiaľ ste kupón už použili, nepoužijete číslo opakovane.

    5.Aké údaje treba aktualizovať?
   

V databáze dokladov sa aktualizujú dôležité údaje ako zmena zaradenia pri viac-varietných plemenách, zmena nastane po oficiálnom doložení stavu, t.z. napr. po bonitácii. Zmena čísla zápisu v plemennej knihe pri importovaných psoch. Výsledky z absolvovaných výstav alebo získanie chovnosti, či viacerých šampionátov nie sú dôvodom na výmenu scanu PP.

    6. Prečo sa dá platiť len kartou?
   

Používame bankový automatický systém priraďovania platieb, Vašou platbou uspokojíte požiadavku v banke vytvorenou odoslaním prihlášky. Iný prevod systém nedokáže správne priradiť. Platby nepriraďujeme ručne.

    7. Nefungujú štatistiky alebo storno
   

Dátumy zverejnenia štatistík a storna sú uvedené na web stránke výstavy.

    8. Zmizla mi prihláška
   

Pokiaľ ste prihlášku vo svojom menu nenašli, sú len 2 dôvody. Buď ste ju nestihli odoslať, toto treba urobiť do 30 minút od vytvorenia, alebo bola prihláška vymazaná zo strany organizátora. Dôvodom sú neuhradená prihláška, nedoložený alebo nesprávny doklad preukazu o pôvode FCI. Pri týchto skutočnostiach, vždy dostanete upozorňujúci email.

    9. Neprišla mi návratka
   

Návratky sú dostupné vo Vašom online menu, spravidla týždeň pred výstavou. Návratky sa neposielajú poštou, ani elektronickou.

   

10. Nejde mi zmeniť číslo zápisu v SPKP

   

Po odoslaní prihlášky už zmeny musí robiť organizátor. Preto nám e mailom pošlite požadovanú zmenu a doklad na overenie.

    11. Platím za zmenu triedy?
   

Triedu si zmeníte výlučne sami, do konca poslednej uzávierky vo svojom online menu. Zmena je zadarmo.

   

12. Ako vložím získaný diplom šampióna alebo medzinárodný pracovný certifikát?

   

Otvoríte si kartu Moje psi a kliknete na meno psa. Otvorí sa Vám podstránka, kde viete dokumenty vložiť. Je to posledný a predposledný riadok v tabuľke.

    13. Zmena majiteľa
   

Pri zmene majiteľa si musí vytvoriť nový majiteľ svoj vlastný účet v www.dogshow.sk. Meno nového majiteľa sa nedá jednoducho prepísať, treba začať úplne od začiatku, nahrať všetky údaje o psovi pod svojim menom. Pôvodný majiteľ si psa zablokuje pre prihlasovanie. Na karte Moje psy, sa zobrazia všetci registrovaní psi. Vpravo, vedľa mena psa je zelený znak . Po kliknutí na neho sa znak zmení na = pes je zablokovaný pre prihlasovanie.

    14. Nejde mi prihlásiť psa na výstavu
   

Najčastejšie máte psa „zablokovaného“. Skontrolujte si na karte Moje psy, stav vedľa mena psa. Pokiaľ svieti červený znak , pes je zablokovaný. Zmenu urobíte kliknutím na červené a zmení sa na zelený znak . Pes je povolený pre prihlasovanie na výstavy.