Prihlášky - Platby
    Prihlásenie psa sa na výstavu (obrázok č. 1)
    Podmienkou vytvorenia prihlášky sú kompletne vyplnené údaje o psovi v menu *Moje psy*.
   

V hlavnom menu *Prihlášky* si z rolovacieho menu zo zoznamu vyberte výstavu na ktorú chcete prihlásiť vášho psa a stlačte vpravo text *Zobraziť prihlášku*.

   

Ak hlásite psa stlačte text *Psa*, vyberte meno psa a následne k dátumu výstavy priraďte triedu do ktorej ho chcete prihlásiť.

   

Výstavné triedy nájdete v propozíciách výstavy. Systém automaticky kontroluje vek psa, nedovolí vám prihlásiť nesprávnu triedu.

   

Rovnako postupujte pri súťažiach. Pokiaľ ste nováčik, prečítajte si prosím propozície, kde nájdete podmienky pre prihlásenie do súťaží ako je súťaž pár psov, chovateľská skupina alebo súťaž Junior Handling.

    Po nahratí všetkých prihlášok za psa/psov a súťaží nezabudnite kliknúť na  tlačidlo *Odoslanie prihlášky na výstavu...*.
   

Ešte raz budete vyzvaní k odoslaniu prihlášok a vyjadreniu súhlasu so Zásadami ochrany osobných údajov. Po tomto kroku prejdete k úhrade výstavných poplatkov.

     
    Platba - úhrada výstavného poplatku (obrázok č. 2)
   

Stlačením tlačidla *Zaplatiť kartou* budete presmerovaní na bezpečnú platobnú stránku VÚB. Po zadaní potrebných údajov o Vašej bankovej karte a potvrdení platby, prebehne automatická platba. Platba je okamžite pripísaná a súčasne viditeľná vo Vašom menu. Poplatky doplatiť zobrazujú sumu: 0,00 €  za podmienky, že platba bola zrealizovaná. V prípade, že vám suma bola z účtu odrátaná a nebola pripísaná v systéme, prosím kontaktujte organizátora.

     
    Zmena triedy (obrázok č. 3)
   

Zmenu triedy vykonáva výlučne majiteľ - vystavovateľ vo svojom menu pri konkrétnej výstave/prihláške. Kliknutím na ikonu zmeníte požadovanú triedu.

     
    Storno prihlášky (obrázok č. 4)
   

Storno prihlášky vykonáva výlučne majiteľ - vystavovateľ vo svojom menu pri konkrétnej výstave/prihláške. Kliknutím na ikonu vystornuje konkrétnu prihlášku/y.

   

Storno možnosti a poplatky nájdete v propozíciách výstavy.

     
   
(obrázok č. 1) (obrázok č. 2)
   

 

     
   
(obrázok č. 3) (obrázok č. 4)