Moje psy
    Pridať psa
    Nahrať údaje môžete bez ohľadu na to či prihlasujete na najbližšiu výstavu alebo plánujete nejakú neskoršiu výstavu.
    V hlavnom menu *Moje psy* kliknite na text *Pridať psa* (obrázok č. 1) . Všetky údaje vyplňte presne podľa údajov uvedených v preukaze o pôvode psa.
   

Meno psa sa vypĺňa aj s chovateľskou stanicou. Nezabudnite uviesť aj skratku Plemennej knihy a správne meno chovateľa, väčšinou je to osoba od ktorej ste si zadovážili vaše šteniatko.

     
    Prílohy - zoznam dokladov
   

Po zapísaní textových údajov je potrebné nahrať doklady (obrázok č. 2). Minimálne prvú a druhú stranu preukazu o pôvode psa. Bez tohto nie je možné prihlásiť psa v menu *Prihlášky* na výstavu! Veľkosť súboru je maximálne 3MB.

   

Pokiaľ má Váš pes medzinárodný pracovný certifikát alebo šampionát, nahrajte ich tiež. Systém Vám umožňuje preraďovanie v triedach dospelých až po posledný deň uzávierky. Doklad (medzinárodný pracovný certifikát alebo šampionát) môžete nahrať aj dodatočne.

     
   

Naša rada:
Skontrolujte si po nahratí dokladov ich správnosť a čitateľnosť. Pokiaľ je doklad čitateľný pre vás, bude čitateľný aj pre nás. V opačnom prípade riskujete vymazanie prihlášky pre nesprávny doklad alebo nečitateľnosť. Organizátor musí všetky doklady skontrolovať.

     
   
(obrázok č. 1) (obrázok č. 2)