Registrácia
    Vyplňte prosím svoje registračné údaje v systéme www.dogshow.sk po kliknutí na text *Registrácia* (obrázok).
    Registrácia znamená jedenkrát zadať Vaše údaje.
    Registrácia znamená jeden majiteľ - vystavovateľ.
    V budúcnosti sa už stačí len prihlásiť!
     
   

Naša rada:
Venujte pozornosť pri vyplňovaní emailovej adresy. V prípade že uvediete nesprávny email, nebude možné v budúcnosti doručiť zabudnuté heslo. Budete musieť registráciu vykonať znova a rovnako budete musieť nahrať svojich psov a prílohy - doklady ako preukaz o pôvode psa, pracovný certifikát a šampionát.