MIESTO KONANIA:

Využite víkend a oddýchnite si v prenádhernom prostredí Salamandra Resort. Priamo v srdci štiavnických vrchov sa v sobotu uskutoční oblastná výstava psov pri Hornom Hodrušskom tajchu. Nenechajte si ujsť príležitosť vyviezť sa 1272 m dlhou lanovkou na Hornú Roveň do výšky 850 m n. m. Cenník atrakcií nájdete tu.

 

UBYTOVANIE:

Široký výber ubytovania poskytuje
desiatky možností. Pre tých náročnejších je k dispozícii ubytovanie priamo pri kruhoch v Salamandra Hotely.

Nezabudnite si počas víkendu pozrieť klenot Slovenska - Banskú Štiavnicu vzdialenú iba 8 km, kde nájdete tiež desiatky možností ubytovania.

Náš tip: HOTEL SALAMANDRA

 

NOVINKY:

Minikatalóg

Návratky budú spustené a nájdete ich vo svojom menu po prihlásení sa do www.dogshow.sk pri prihláške na výstavu od 26.08.2019 (ikona PDF).

Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, ktoré nájdete na dalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné sútaže. Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.

       
PROGRAM
9.00 - 9.45   Príjem psov / veterinárna kontrola
9.50   Otvorenie výstavy
10.00 - 13.00   Posudzovanie v kruhoch / prestávka na obed
13.00   Záverečné súťaže

Zmena programu vyhradená! Zmena rozhodcov vyhradená.

SÚŤAŽE:
Najkrajší pár psov, Najkrajšia chovateľská skupina, Najkrajší mladší dorast, Najkrajší dorast, Najkrajší mladý jedinec, Najkrajší veterán, Najkrajší z tried čestných, Najkrajší dospelý jedinec (pes a sučka zvlášť),
Víťaz OV Salamandra 2019

TITULY:
Titul OBLASTNÝ VÍŤAZ môžu získať psy a suky, ktorí obdržali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1.
V triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov sa zadáva titul Víťaz triedy.

PRIHLÁŠKA:
Prihlasovanie iba online cez
www.dogshow.sk. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu.Storno prihlášky nie je možné!

TRIEDY:
mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
dorast 6-9 mesiacov
mladých 9-18 mesiacov
stredná 15-24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
pracovná od 15 mesiacov
šampiónov od 15 mesiacov
čestná od 15 mesiacov
veteránov od 8 rokov
VÝSTAVNÉ POPLATKY:
20€ - za 1.psa, 17€ - za ďaľšieho psa
16€ - triedy mladší dorast, dorast, čestná a veteránov
7€ - súťaže: pár psov, chovateľská skupina

KONTAKT:

e-mail: info@dogshow.sk

Tel.: 0948 868 712 - utorok, 10.00-17.00, piatok 10.00-13.00


Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Prihlášky ako aj prílohy: (rodokmene, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.dogshow.sk.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy.

VETERINÁRNE PODMIENKY:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

PLATBY
Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Platby na poštovú adresu nie sú akceptované! Výstavný poplatok je nutné uhradiť v deň prihlásenia, najneskôr však do 24 hodín po prihlásení.
Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 5 dňoch vymazané.

 
       

                 

 

Uzávierka prihlášok po naplnení počtu psov alebo 21.8.2019.
Výstava je limitovaná počtom prihlásených psov okolo 150 / 2 kruhy.